{توضیحات تکمیلی محصول}

این محصول می تواند تمامی دستگاه های الکترونیکی را محافظت کند و باعث دوام و طول عمر آنها باشد. این یک دستگاه صرفه جویی در انرژی با کارآمدی بالاست که کاملاً جهت تقاضای تجاری طراحی شده است.

مشخصات محصول:

 -با نظارت وضعیت دستگاه های الکترونیکی، کاهنده برق می تواند بطور مؤثری موج فرکانس بالا و نیروی آنرا تحمل کند و پارامتر برق تمام مدار را بهبود می بخشد. 
بطور مؤثر موج امواج منتشر شده لحظه ای را کاهش می دهد و پارامتر برق را به صورت قابل توجهی بهبود می بخشد و ناخالصی مدار را بطور مؤثری تصفیه می کند و کیفیت منبع برق را بهتر منماید. 
- ولتاژ را به حالت تعادل در می آورد و ولتاژ جاری را تنظیم می کند، از اتلاف برق که از طریق حرارت زیاد با ولتاژ بالا بوجود می آید جلوگیری می کند. از آسیب دیدن وسیله برقی توسط ضربه های نوری خارجی و نوسانات امواج جلوگیری می کند.
-خود این دستگاه برق مصرف نمی کند پس نگران هزینه اضافی نباشید. بر حسب تعداد وسایل برقی می توانید از یک یا تعداد بیشتری از این محصول برای اطمینان از حصول نتیجه بهتر بهره بگیرید. 
- کاربرد این محصول راحت است و نیاز به نصب ندارد. بلافاصله پس از وصل کردن دوشاخه به سوکت کار می کند.

اصول کلی محصول:

- عملکرد تنظیم هوشمند. با کاربرد تکنولوژی کنترل مرکب برای اینکه حالت موج جاری قابل استفاده به صورت اتوماتیک را به فاز ولتاژ تابع تغییر دهد و پارامتر برق کل محیط الکتریکی را تنظیم نماید. 
- این محصول می تواند شرایط ولتاژ جاری قابل استفاده تجهیزات الکترونیکی را نمایش دهد.
-جذب و یا آزاد کردن بار منعکس شونده القایی و منبع انرژی منعکس شونده خازنی بصورت دینامیک و جبران نیاز الکتریکی در ساعات حداکثر مصرف و تنظیم لحظه چرخش آمپرسنج طبق عملکرد تنظیمی هوشمند. 
- جلوگیری از مصرف مازاد تولید شده توسط بار برق منعکس شونده به صورت خیلی مؤثر و کاهنده مصرف وسایل برقی. نه تنها از امواج مختل کننده جلوگیری می کند بلکه برق را ننظیم و مصرف انرژی را کاهش می دهد و فاکتور برق کل وسایل برقی را بهبود می بخشد. 
- این محصول می تواند موج جاری را تنظیم و نمایش دهد که در سایز و فرکانس بر حسب شرایط عملی قابل تغییر است. ضریب برق وسایل برقی را بهبود می بخشد و مقدار جاری را کاهش می دهد. 
- زمانیکه آمپرسنج های القایی توسط کاربر تجاری بکار می روند، اغلب مقدار برق منعکس شونده را که هزینه های اضافی را افزایش خواهند داد، حساب می کنند. این مشکل از طریق تخفیف فیلتر مهار کننده، کاهش و جذب همه انواع فشارهای لحظه ای برای کلید زدن وسایل برقی، اجزای الکترونیکی واجزای نیمه رسانای موجود در مدار حل خواهد شد و از درجه زیاد ایجاد شده توسط چرخش تکراری آمپرسنج جلوگیری می کند. 
- فشار بلند مدت از تمامی انواع ولتاژ جاری و آنی جریان را به تولید لایه اکسید کربن در وسیله ای که با کلید کار می کند و اجزای الکترونیکی دیگر هدایت می کند. آزمایش وجود لایه اکسید کربن در هر مقاومت ظاهری ohm را ثابت می کند که %30 آسیب الکتروموتور را افزایش خواهد داد.
اما این مشکل پس از استفاده از محصول ما وجود نخواهد داشت بدلیل اینکه لایه اکسید کربن به هیچ عنوان تولید نخواهد شد و لایه اکسید کربن موجود به تدریج می ریزد و مدار بطور مؤثری پاک می گردد و انرژی را صرفه جویی می کند و کارآمدی سیستم را بهبود می بخشد. 

- حفاظت محیط زیست و صرفه جویی در انرژی 
- به حالت تعادل در آوردن موج و ولتاژ
- افزودن طول عمر وسایل برقی
-کاربرد راحت و قابل اطمینان